Twoja przeglądarka ma wyłączoną możliwość obsługi plików Cookies, co może spowodować utratę części funkcjonalności.

Twoja wersja przeglądarki nie obsługuje usługi Historia Pojazdu. Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

 

RAPORT PRZYKŁADOWY

FSO, polonez, caro 1.6

samochód osobowy, hatchback

1598 cm³, Benzyna bezołowiowa

Rok produkcji: 1981

VIN: SUP4RA1R5BJ312970

Polisa OC: brak informacji o aktualnej polisie

Badanie techniczne: aktualne

Ostatni zarejestrowany stan licznika: 523 000 km

Status rejestracji: Zarejestrowany

Pojazd oznaczony w ewidencji jako kradziony!

UWAGA! RAPORT PRZYKŁADOWY ZAWIERAJĄCY DANE FIKCYJNE

Uzyskane dane lub informacje (dalej zwane łącznie „danymi") można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Raport został wygenerowany zgodnie z aktualnym stanem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:
  • dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane do tego instytucje, w tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja;
  • Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: sprawdzania, wprowadzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych;
  • na dane w CEP mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych).
Podstawa prawna: Art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).